close
تبلیغات در اینترنت
عکس جدید - تصاویر جدید - 19

  • چت فارسی

   چت فارسی


 • بازدید : 292 ♥ تاریخ : زمان : ♥


  بازدید : 110 ♥ تاریخ : زمان : ♥

   

  ۱- ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﺎﭖ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻓﺮﺩ ﺧﺎﺻﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﺍﻭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺳﺎﻟﻦ ! 

  ۲ - ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﯿﻨﯿﺎﺗﻮﺭﯼ،ﺧﻄﯽ ﻭﺍﺭﻭﭘﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﻪ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺧﻠﯿﺠﯽ 

  ۳ - ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﻣﺪﻝ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﭼﻮﻥ ﭼﻬﺮﻩﺀ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﺪﻝ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﻭﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﻗﺒﻠﯽ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ. 

  ۴ - ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﮐﺎﺭ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺯﯾﺮﺳﺎﺯﯼ ﭘﻮﺳﺖ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﺮﻡ ﭘﻮﺩﺭﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻣﺎﺭﮎ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﺑﺎﺷﻨﺪ 

  ۵ - ﺩﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺭ ﮔﺮﯾﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﺭ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ ﮔﺮﯾﻤﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﺪ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﻭﺭﺑﯿﻦ ﯾﺎ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﻭﺭ)ﺗﺌﺎﺗﺮ ( ﻣﺘﻌﺎﺩﻝ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ .ﮐﺎﺭ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻭﺁﺑﺮﻭﯼ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺳﺖ.

    ۶- ﺩﺭ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺎﺭ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﻭ ﺑﺪﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ،ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ ﺍﺯ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺨﻮﺍﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﻭﯼ ﺑﺎﺯﻭ ﻭﺳﯿﻨﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻧﻪ ﺭﻭﯼ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﻭ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺍﺭﯼ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﻻﻏﺮ ﻭ ﻇﺮﯾﻒ ﻫﺴﺘﯿﺪ

  "\\\"\\\""  نویسنده : parsaنظر بدهید ()

  بازدید : 121 ♥ تاریخ : زمان : ♥

  ﺑﺮﺱ ﺯﺩﻥ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﻭ ﻣﮋﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺁﻥ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﺱ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺗﻤﯿﺰ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ، ﻣﮋﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺮﺱ ﺑﺰﻧﯿﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ : 

  ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭼﻮﺑﯽ ﻓﻨﺪﻭﻕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﯿﺪ، ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺣﺎﺻﻞ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻮﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺩ ) ﺭﯾﺶ ، ﺳﺒﯿﻞ، ﺍﺑﺮﻭ( ﻣﺎﻟﯿﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺏ ﻣﺎﺳﺎﮊ ﺩﻫﯿﺪ. ﻣﻘﺪﺍﺭﯼ ﺭﻭﻏﻦ ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭﻏﻦ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﮐﺮﺩﻩ، ﻭ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ ﺣﺪﻭﺩ ۳ ﺭﻭﺯ ﺑﻤﺎﻧﺪ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﺪﺕ، ﺣﺪﻭﺩ ۳۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺻﺎﻑ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ، ﺍﯾﻦ ﻣﺎﯾﻊ ﺻﺎﻑ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﻣﮋﻩ ﻭ ﺍﺑﺮﻭ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﻭﯾﯿﺪﻥ ﻭ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﺷﺪﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

    ﻣﯿﻮﻩ ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺎﺭﮔﯿﻞ ﻭ ﻣﻐﺰﻫﺎﯼ ﭼﺮﺏ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻭﺩ، ﺑﺎﺩﺍﻡ ﺍﺯ ﺍﮔﺮ ﺭﯾﺰ ﻭ ﭘﻮﺩﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﻭ ﺳﺒﯿﻞ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺸﮑﯽ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯿﮕﺮﺩﺩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺎﻟﯿﺪﻥ ﺯﺭﺩﻩ ﻭ ﺳﻔﯿﺪﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﺑﻪ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺻﻮﺭﺕ، ﺑﺎﻋﺚ ﺩﺭﺁﻣﺪﻥ ﺭﯾﺶ ﻭ ﺳﺒﯿﻞ ﻭ ﭘﺮﭘﺸﺖ ﺷﺪﻥ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.  نویسنده : parsaنظر بدهید ()

  به علت به روز بودن از تمام صفحات دیدن فرمایید
  تعداد صفحات : 19